استفاده از تصاویر «استریت ویو» و «فوتو سفرس» گوگل‌مپس رایگان شد

امکان امبد کردن تصاویر استریت‌ویو و فوتوسفرس

چند ماه پیش گوگل با انتشار Google Maps Emed API، امکان ایجاد کدهای HTML‌ به منظور اِمبد کردن گوگل‌مپس را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار داد. اما این API امکان دسترسی به تصاویر استریت‌ویو و فوتو سفر را فراهم نمی‌کرد. گوگل با انتشار API جدید، دسترسی به این تصاویر را نیز امکان‌پذیر ساخته است.