الهام‌گیری پژوهشگران از حرکت گربه‌ها برای فرود آوردن نرم روبات‌ها

الهام‌گیری پژوهشگران از حرکت گربه‌ها برای فرود آوردن نرم روبات‌ها

دنیای حیوانات منبعی وسیع و پربار برای دانشمندان علوم روباتیک است تا با بهره‌گیری از تجربه‌ی میلیون‌ها سال تکامل در طبیعت به ساخت روبات‌هایی پیشرفته‌تر و البته کارامدتر بپردازند. به عنوان مثال، روبات‌های مارمانند، روبات پرنده، روبات‌های الهام گرفته از انواع ماهی‌ها یا اسب‌های دریایی و حتی سوسک‌ها، از این دست هستند و این بار اما سراغ گربه‌ها می‌رویم.