اولین کارمندان غول‌های فناوری چه کسانی بوده‌ و حالا مشغول چه کاری هستند؟

اولین کارمندان غول‌های فناوری چه کسانی بوده‌اند

اگر بنیان‌گذاران شرکت‌های مطرح را کنار بگذاریم، به نظر شما اولین کارمندان شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل و فیسبوک چه کسانی بوده و در حال حاضر مشغول انجام چه کاری هستند؟