بابک فردوسی و پروژه «کلیپر» ناسا برای سفر به قمر مشتری

بابک فردوسی

ناسا در آینده ای نزدیک کاوشگر Clipper را با هدف کشف ناشناخته های «اروپا» مهمترین قمر مشتری راهی فضا می‌کند و در این میان بابک فردوسی، مهندس پرواز از جمله طراحان این ماموریت است.