باز طراحی مرورگر کروم اندروید براساس زبان طراحی متریال

باز طراحی مرورگر کروم اندروید براساس زبان طراحی متریال

زبان طراحی جدید متریال دیزاین بخش اصلی کنفرانس I/O گوگل بود و این شرکت قول داد تا این طراحی را به سرویس‌های مختلف خود وارد کند. اکنون اپلکیشن مرورگر گوگل کروم در اندروید در آخرین نسخه قرار است به این طراحی مزین شود.