برخی جزئیات فیلترینگ هوشمند مشخص شد

برخی جزئیات فیلترینگ هوشمند مشخص شد

معاون وزیر ارتباطات از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه اینترنت با مدیریت یکپارچه و متناسب با شرایط کاربر خبر داد. برای فیلترینگ هوشمند، شغل، سن و نیاز کاربر بررسی می‌شود!