تماشا کنید: با Onecue اشاره دست شما همه چیز را کنترل می‌کند

تماشا کنید: با Onecue اشاره دست شما همه چیز را کنترل می‌کند

یکی از مشکلات اتاق‌های نشمین به خصوص برای افراد تنبل و کم حوصله، گم شدن دستگاه‌های کنترل از راه دور است که خاطره‌ی یک روز خوش پس از خستگی کار را به جستجویی دیوانه وار بدل می‌کند. Onecue ابزاری است که مشکل کاربران را در این زمینه حل می‌کند. البته کمی نرمش هم پس از یک روزی کاری می‌چسبد!