تماشا کنید: تهیه‌ی نقشه‌ی سه‌بعدی وای-فای ممکن شد

تماشا کنید: تهیه‌ی نقشه‌ی سه‌بعدی وای-فای ممکن شد

تهیه‌ی نقشه‌ی دو بعدی مربوط به سیگنال وای-فای ممکن بود، اما یکی از کاربران یوتیوب ویدئویی منتشر کرده و نشان داده که با استفاده از روش ابداعی وی می‌توان نقشه‌ی سه بعدی وای-فای را نیز تهیه کرد.