تماشا کنید: ثبت تصویر نور با نرخ 100 میلیارد فریم در ثانیه

ثبت سرعت نور

بالاترین نرخ ثبت تصاویر ویدئویی برای تماشای یک صحنه با تمام جزئیات در فاصله‌ی پلک زدن بصورت استاندارد ۱۲۰ تا ۲۴۰ فریم در ثانیه است، اما در صورتی که سوژه‌ی مورد نظر یک شی با سرعت بسیار زیاد باشد، پس نیاز به یک دوربین با نرخ ثبت فریم بالا است. کارشناسان موفق به ثبت تصاویر نور با نرخ ۱۰۰ میلیارد فریم در ثانیه شدند.