تماشا کنید: خاک رسانا ماده‌ی شگفت انگیز بعدی جهان است؟

تماشا کنید: خاک رسانا ماده‌ی شگفت انگیز بعدی جهان است؟

پژوهشگران دانشگاه درکسل به خاکی رسانایی دست یافته‌اند و ادعا می‌کنند این خاک روزی می‌تواند جایگزینی استثنایی برای الکترودهای باتری‌ها و ابرخازن‌های باشد. البته تا‌کنون فناوری‌ها و مواد جدید بسیاری ارائه و ادعا شده که مشکلات باتری‌های امروزی را حل خواهد کرد، سرانجام این خاک جدید! چگونه خواهد بود؟