تماشا کنید: روبات هاروارد برای آموزش کدنویسی به کودکان

تماشا کنید: روبات هاروارد برای آموزش کدنویسی به کودکان

محققان هاروارد روباتی ۱۰ دلاری ساخته‌اند که هدف از آن آموزش کدنویسی به کودکان است. این روبات آموزشی AERobot نام دارد و برای برنامه‌ریزی آن نیازی به یادگیری زبان خاصی نیست.