تماشا کنید: کنترل چند روبات عنکبوتی با ژست‌ های حرکتی توسط مدیرعامل اینتل

تماشا کنید: کنترل چند روبات عنکبوتی با ژست‌ های حرکتی توسط مدیرعامل اینتل

اینتل همیشه محصولات و فناوری‌های شگفت‌‌انگیزی ارائه می‌کند. برایان کرازنیچ، مدیرعامل این کمپانی در جریان برگزاری IDF در شن‌زن چین، شماری از روبا‌ت‌های عنکبوتی را با استفاده از ژست‌های حرکتی از طریق یک دستبند کنترل کرد که بسیار جالب توجه بود.