تماشا کنید: گزارش ویدیویی از فروشگاه اکسپریا آکواتک در عمق ۴ متری خلیج فارس

تماشا کنید: گزارش ویدیویی از فروشگاه اکسپریا آکواتک در عمق ۴ متری خلیج فارس

همانطور که در گزارش تصویری زومیت مشاهده کردید، سونی فروشگاه مفهومی اکسپریا آکواتک را برپا کرد. برای آنکه دید بهتری نسبت به این فروشگاه داشته باشید، ویدیو زومیت از این فروشگاه متفاوت را تماشا کنید.