جزییات فروش گوشی های هوشمند در نیمه نخست سال جاری در چین

جزییات فروش گوشی های هوشمند در نیمه نخست سال جاری در چین
جزییات فروش گوشی های هوشمند در نیمه نخست سال جاری در چین

کشور چین به دلیل جمعیت بسیار زیاد خود، بازار بزرگی برای فروش گوشی به شمار می‌رود. اخیرا آمار دقیق تعداد گوشی‌های هوشمند فروخته شده در نیمه‌ی نخست سال جاری در این کشور منتشر شده است. در ادامه با همراه باشید.

جزییات فروش گوشی های هوشمند در نیمه نخست سال جاری در چین

(image)

کشور چین به دلیل جمعیت بسیار زیاد خود، بازار بزرگی برای فروش گوشی به شمار می‌رود. اخیرا آمار دقیق تعداد گوشی‌های هوشمند فروخته شده در نیمه‌ی نخست سال جاری در این کشور منتشر شده است. در ادامه با همراه باشید.

جزییات فروش گوشی های هوشمند در نیمه نخست سال جاری در چین

شهرداری