خالق پروژه آرا به کسی که بتواند دستگاه بازیافت پلاستیک‌اش را بهبود بخشد 12,500 دلار هدیه می‌دهد

دستگاه بازیافت پلاستیک

اینکه بتوان تلفن را به قسمت‌های مختلف تقسیم کرده و سپس در صورت لزوم تنها بخش‌های قدیمی‌تر را تعویض کرد، ایده جالبی به نظر می‌رسد. اما این تمام ماجرا نیست چرا که خالق اصلی این پروژه ایده‌های بزرگتری را در سر می‌پروراند.