راز موفقیت آلمانی‌ها؛ از حزب نازی تا بزرگترین نیروگاه صنعتی جهان

راز موفقیت آلمانی‌ها؛ از حزب نازی تا بزرگترین نیروگاه صنعتی جهان

تصویری که هنوز بسیاری از ما از آلمان در ذهن داریم، سربازانی از جنگ جهانی دوم و حزب نازی و هیتلر است، اما آنچه بسیاری از مردم نمی‌دانند این است که آلمان نیروگاه صنعتی اروپا و صادر کننده‌ی پیشرو دنیا به کشورهای در حال توسعه‌ی آسیایی به شمار می‌رود، این درحالی است که آلمانی‌ها نسبت به بقیه‌ی مردم دنیا ساعت کاری کمتری دارند.