زوم گیم: Little Big City، شهرداری را بیاموز!

زوم گیم: Little Big City

گاهی از جنگ و خون‌ریزی در بازی‌ها خسته می‌شویم و به دنبال عناوینی می‌رویم که در آرامش کامل، می‌توانند تا ماه‌ها ما را مشغول خود کنند. Little Big City، محصولی از شرکت گیم‌لافت در سبک شبیه‌ساز مدیریت شهری، عنوانی است که امروز در زوم‌گیم برای معرفی به شما در نظر گرفتیم.