ساعت‌هوشمند نابینایان با قابلیت مسیریابی از طریق انعکاس صوت تولید می‌شود

ساعت‌هوشمند برای نابینایان

اساتید دانشگاه وِیک فارست درصدد تولید ساعت‌هوشمندی هستند که با الگوبردای از قابلیت‌های مسیریابی خفاش و شاپرک در حال توسعه است. در این ساعت از انعکاس امواج صوتی برای تشخیص موانع در مسیر استفاده خواهد شد.