سوفیا، طنابی هوشمند برای سنجش تعداد پرش‌های کاربران

طناب هوشمند سوفیا

گجت‌های‌هوشمند و اپلیکیشن‌های حوزه‌ی سلامتی اخیرا محبوبیت بیشتری دارند. سوفیا یک طناب هوشمند است که می‌تواند میزان کالری سوزانده شده را نیز نمایش داده و کاربران را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری دهد.

سوفیا، طنابی هوشمند برای سنجش تعداد پرش‌های کاربران

طناب هوشمند سوفیا

گجت‌های‌هوشمند و اپلیکیشن‌های حوزه‌ی سلامتی اخیرا محبوبیت بیشتری دارند. سوفیا یک طناب هوشمند است که می‌تواند میزان کالری سوزانده شده را نیز نمایش داده و کاربران را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری دهد.