شبکه سراسری 4G ایرانسل راه‌اندازی شد

راه‌اندازی رسمی LTE ایرانسل در کشور

پس از اخذ پروانه رسمی ارتقاء شبکه به نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه و ارائه موفقیت آمیز خدمات نسل سوم باند پهن همراه در بیش از 73 شهر کشور توسط ایرانسل، شبکه 4G/LTE (نسل چهارم) بعنوان آخرین نسل فناوری ارتباطی حال حاضر دنیا، برای نخستین بار در ایران توسط ایرانسل راه اندازی شد.