شبکه نسل چهارم ایرانسل به صورت رسمی و تجاری مورد بهره برداری قرار گرفت

شبکه نسل چهارم ایرانسل به صورت رسمی و تجاری مورد بهره برداری قرار گرفت

ایرانسل امروز به صورت رسمی و تجاری شبکه‌ی LTE خود را در ۹ شهر ارومیه، بابل، تبریز، تهران، قزوین، قم، کرج، مشهد مقدس و همدان با 50 درصد پوشش جمعیتی، مورد بهره برداری قرار داد.