فروش دو نسخه‌ی خاص از آستون مارتين در بریتانیا

فروش دو نسخه‌ی خاص از آستون مارتين در بریتانیا
فروش دو نسخه‌ی خاص از آستون مارتين در بریتانیا

یک شرکت فروشنده‌ی خودروهای لوکس در بریتانیا، دو نسخه‌ی خاص از آستون‌مارتین ونتیج V8 و مدل ونکوئیش را آماده فروش کرده است که دارای ویژگی‌هایی خاص، نسب به سایر نسخه‌ها هستند.

فروش دو نسخه‌ی خاص از آستون مارتين در بریتانیا

(image)

یک شرکت فروشنده‌ی خودروهای لوکس در بریتانیا، دو نسخه‌ی خاص از آستون‌مارتین ونتیج V8 و مدل ونکوئیش را آماده فروش کرده است که دارای ویژگی‌هایی خاص، نسب به سایر نسخه‌ها هستند.

فروش دو نسخه‌ی خاص از آستون مارتين در بریتانیا