قابل توجه گیاهخواران: درک گیاه از خورده شدن

درک گیاهان از خورده شدن و مقابله با آن

 اگر تاکنون رژیم گیاه خواری را امتحان کرده‌اید، شاید تحقیقاتی که اخیراً در این زمینه صورت گرفته برای‌تان جالب باشد. تحقیقی که نشان می‌دهد گیاهان از خورده شدن خود اطلاع دارند.