هشت جایی که می‌توانیم نظریه‌ی نسبیت انشتین را در زندگی واقعی ببینیم

هشت جایی که می‌توانیم نظریه‌ی نسبیت انشتین را در زندگی واقعی ببینیم

نسبیت یکی از معروف‌ترین نظریه‌های جهان است که در سال ۱۹۰۵ میلادی توسط انشتین، نابغه‌ی علم فیزیک فرموله شد. نظریه‌ی نسبیت می‌تواند همه چیز از به وجود آمدن سیاه چاله‌ها و خم شدن نور به وسیله‌ی جاذبه تا رفتاره عطارد در مدارش را توضیح دهد. با زومیت همراه باشید تا با هشت راهی که می‌توان در زندگی عادی تأثیر این نظریه را دید آشنا شوید.