همگام با پیشروان: دانستنی‌هایی شگفت انگیز پیرامون شادمانی

دن گیلبرت

«دَن گیلبرت» (Dan Gilbert) باور عمومی مبنی بر اینکه اگر آن چه را می‌خواهیم به دست نیاوریم بیچاره خواهیم بود را به چالش می‌کشد. در حقیقت سامانه‌ی ایمنی روانی ما حتی هنگامی که آنچه را می‌خواهیم به دست نمی‌آوریم ما را شاد نگه می‌دارد.