همگام با پیشروان: رازهایی برای شادتر کار کردن

همگام با پیشروان: رازهایی برای شادتر کار کردن

بسیاری از ما در یافتن علت زیستن، کار کردن و حتی تفریح کردن خود مشکلات بسیاری را تجربه کرده‌ایم و بسیاری از ما این هدف نایافتنی خود را در غرق شدن در کار و کار بیشتر می‌جوییم. در حقیقت بسیاری از ما معتقدیم که برای شاد بودن باید کار کرد، اما آیا می‌توان خلاف این اندیشید، یا به عبارتی آن را به عکس اجرا کرد؟ در ادامه ما را همراهی کنید تا پاسخ این پرسش را دریابید.