پارلمان اروپا می‌خواهد گوگل را مجبور به جدا کردن سرویس جستجو از سایر خدماتش کند

گوگل

گوگل در اروپا نفوذ بسیار زیادی دارد. همین امر باعث شده تا اتحادیه اروپا که بیشتر گرایش‌هایی سوسیالیستی دارد، از بابت یکه‌تازی گوگل در بازار دیجیتال اروپا نگران باشد. به همین دلیل آنها سعی کرده‌اند تا با روش‌های مختلفی گوگل را با چالش مواجه کنند. به نظر می‌رسد این اتحادیه در تازه‌ترین اقدام، قصد دارد تا گوگل را مجبور کند سرویس جستجویش را از سایر سرویس‌هایش تفکیک کند.