پایان سلطه‌ی جعبه‌ی جادو؛ موبایل و اینترنت جای تلویزیون را می‌گیرند

پایان سلطه‌ی جعبه‌ی جادو

با استفاده‌ی روزافزون از گجت‌های موبایل، سهم سایر منابع داده‌ای مورد استفاده توسط انسان‌ها روز به روز‌کم‌تر می‌شود. پس از پشت سرگذاشتن تلویزیون از نظر تعداد مخاطبان، حال نوبت درآمدهای تبلیغاتی رسیده تا گجت‌های موبایل این درآمدها را به کمک اینترنت از آن خود کنند.