چطور به LTE ایرانسل متصل شویم؟

چطور به LTE ایرانسل متصل شویم؟

ایرانسل رسما شبکه‌ی 4G LTE خود را در برخی از نقاط کشور راه‌اندازی کرد و وعده داد که در آینده‌ی نزدیک، مناطق دیگری نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت. اما چطور به شبکه‌ی LTE ایرانسل متصل شویم؟