چگونه بازی‌های کامپیوتری می‌توانند در آموزش مفیدتر به معلمان کمک کنند

چگونه بازی‌های کامپیوتری می‌توانند در آموزش مفیدتر به معلمان کمک کنند

دید اکثر ما از کلاس‌های درس محیط آموزشی سنتی و خسته‌کننده ای است که در آن معلمان با درس و تکلیف زمان دانش آموزان را پر می‌کنند، اما به کمک تکنولوژی‌های جدید محیط‌های آموزشی می‌توانند جذاب‌تر شده و بهره‌وری بالاتری نیز داشته باشد.