گزارش زومجی از کنفرانس بازی ارتش‌های فرازمینی در جشنواره بازی‌های مستقل تهران

گزارش کنفرانس ارتش‌های فرازمینی

کسانی که پیگیر اخبار دنیای گیم مخصوصا بازی‌های ایرانی هستند، حتما نام بازی ارتش‌های فرازمینی را شنیده‌اند و با آن آشنا هستند. روز گذشته استودیو راسپینا، سازنده‌ی این بازی در اولین دوره جشنواره بازی‌های مستقل تهران حضور داشت و در کنفرانسی یک ساعته، به تشریح فنی و تخصصی مراحل توسعه‌ی پروژه پرداخت.