گوشتان را به ما بسپارید

اپلیکیشن نوار

گاهی از ترافیک سنگین کلافه می‌شیم. گاهی خسته‌ایم و چشم‌هایمان برای خواندن کتاب یاری نمی‌کنند. گاهی زندگی آنقدر شلوغ می‌شوه که وقت نمی‌کنیم برای فرزندمان کتاب بخوانیم.