۱۴ آذر: تولد کارل فردیناند کوری زیست شیمیدان و داروشناس چک

۱۴ آذر: تولد کارل فردیناند کوری زیست شیمیدان و داروشناس چک

118 سال پیش در چنین روزی یعنی 5 دسامبر سال 1896 کارل فردیناند کوری زیست شیمیدان و داروشناس بزرگ در شهر پراگ واقع در امپراتوری اتریش، مجارستان متولد شد. شهرت این دانشمند بخاطر کشف و توصیف چگونگی شکست گلیگوژن و ترکیب مجدد آن در بدن است که به همین خاطر نیز به همراه همسرش، «گرتی کوری» که او نیز یک فیزیولوژیست بود و دیگر همکارش «برناردو هوسای» مفتخر به دریافت جایزه نوبل پزشکی سال 1947 شد.