۲۳ آذر: سالگرد مرگ آندری ساخاروف فیزیکدان هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی

۲۳ آذر: سالگرد مرگ آندری ساخاروف فیزیکدان هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی

 14 دسامبر سال 1989 آندری دیمیتریویچ ساخاروف، فیزیکدان مشهور هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی فوت کرد. این فیزیکدان به گفته‌ی بسیاری مغز متفکر دانش هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی بوده و بسیاری از پیشرفت‌های هسته‌ای شوروی را پایه ریزی کرده است.