۲۶ آبان: سالروز تولد یوجین پاول ویگنر، ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ مجارستانی

پاول ویگنر

112 سال پیش در چنین روزی، یوجین پاول وینگر ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ مجارستانی و برنده جایزه نوبل فیزیک متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهایش در نظریه هسته اتم و همچنین ریاضیات محض است.