۲ آذر: تولد یوهان دیدریک وان در والس فیزیکدان هلندی

۲ آذر: تولد یوهان دیدریک وان در والس فیزیکدان هلندی

177 سال پیش در چنین روزی یوهان دیدریک وان در والس فیزیکدان برجسته هلندی متولد شد. شهرت این دانشمند بخاطر ارایه معادلات حالت گازها و مایعات بود که به همین خاطر نیز در سال ۱۹۱۰ موفق به دریافت جایزه فیزیک نوبل شد.