اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی Windows 10 jettisons SafeDisc and SecuROM, may phone home about cracked games | ExtremeTech

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی Windows 10 jettisons SafeDisc and SecuROM, may phone home about cracked games | ExtremeTech

Windows-10
Microsoft’s new Windows 10 won’t support SecuROM or SafeDisc any longer, but they do give the OS permission to scan your system to check for pirated files.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>