بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد
بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

در سبد محصولات بی‌ام‌و، بر مبنای مدل بسیار موفق سری 5، برای عرضه در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد. این خودروی اسپرت و ۴ در، با سبک بدنه‌ی گرن‌توریسمو تولید می‌شود.

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

(image)

در سبد محصولات بی‌ام‌و، بر مبنای مدل بسیار موفق سری 5، برای عرضه در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد. این خودروی اسپرت و ۴ در، با سبک بدنه‌ی گرن‌توریسمو تولید می‌شود.

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد
بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

در سبد محصولات بی‌ام‌و، بر مبنای مدل بسیار موفق سری 5، برای عرضه در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد. این خودروی اسپرت و ۴ در، با سبک بدنه‌ی گرن‌توریسمو تولید می‌شود.

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

(image)

در سبد محصولات بی‌ام‌و، بر مبنای مدل بسیار موفق سری 5، برای عرضه در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد. این خودروی اسپرت و ۴ در، با سبک بدنه‌ی گرن‌توریسمو تولید می‌شود.

بی ام و سری 6 گرن توریسمو، معرفی شد

بی ام و سری 3 گرن توریسمو با توان بهبود یافته رونمایی شد

بی ام و سری 3 گرن توریسمو با توان بهبود یافته رونمایی شد
بی ام و سری 3 گرن توریسمو با توان بهبود یافته رونمایی شد

در نمایشگاه پاریس مدل بازنگری شده‌ی سری سوم بی ام و گرن توریسمو به نمایش گذاشته شده است.

بی ام و سری 3 گرن توریسمو با توان بهبود یافته رونمایی شد

(image)

در نمایشگاه پاریس مدل بازنگری شده‌ی سری سوم بی ام و گرن توریسمو به نمایش گذاشته شده است.

بی ام و سری 3 گرن توریسمو با توان بهبود یافته رونمایی شد

ورزشی

بی ام و سری 3 گرن توریسمو 2017 معرفی شد

بی ام و سری 3 گرن توریسمو 2017 معرفی شد
بی ام و سری 3 گرن توریسمو 2017 معرفی شد

امروز از مدل بهینه سازی شده‌ی سری 3 گرن توریسمو با طراحی متفاوت بدنه به خصوص در بخش انتهایی، برای سال ۲۰۱۷ رونمایی کرد. این خودرو در اواخر سال جاری به بازار خواهد آمد. با همراه باشید.

بی ام و سری 3 گرن توریسمو 2017 معرفی شد

(image)

امروز از مدل بهینه سازی شده‌ی سری 3 گرن توریسمو با طراحی متفاوت بدنه به خصوص در بخش انتهایی، برای سال ۲۰۱۷ رونمایی کرد. این خودرو در اواخر سال جاری به بازار خواهد آمد. با همراه باشید.

بی ام و سری 3 گرن توریسمو 2017 معرفی شد

اخبار دنیای دیجیتال